ЯК ВДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ ПІЛЬГ? - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 28.78 € 32.03

ЯК ВДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ ПІЛЬГ?

Запрошуємо до обговорення Концепції забезпечення адресного надання пільг окремим категоріям громадян

Запрошуємо до обговорення Концепції забезпечення адресного надання пільг окремим категоріям громадян
Сьогодні законодавством передбачається надання державних соціальних пільг з оплати послуг багатьом категоріям громадян. Право на пільги має понад третину населення країни. Визначається це право 46 законодавчими актами.
На надання пільг громадянам за соціальною ознакою щороку потрібно близько 18 млрд. гривень. Незважаючи на те, що видатки державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення постійно збільшуються (зокрема, у 2004 році обсяг усіх видатків зведеного бюджету зріс на 1,5 млрд. гривень порівняно з 2003 роком), постійно існує дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільг.
Частина населення (залежно від реєстрації місця проживання, доступу до розвинутої інфраструктури країни) взагалі не одержує пільг, на які мають право громадяни згідно із законодавством. По суті, це — прихований дефіцит бюджету і фактор дестабілізації державної фінансової системи. Постійні спроби скасувати або звузити надання державних соціальних пільг окремим категоріям населення створюють соціальну напругу в суспільстві.
Реформування порядку надання пільг, розпочате у 2002 році, передбачає поступовий перехід до надання пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі.
Пільги надаються громадянам у безготівковій формі шляхом зменшення або звільнення від оплати за послуги, а витрати підприємств (організацій) на надання пільг відшкодовуються з бюджету і обраховуються як знижка оплати за фактично спожитий обсяг послуг пільговиками, але не більше встановлених норм споживання (за наявності засобів обліку), або за обсяг послуг, визначений за нормами споживання (за відсутності засобів обліку).
Найбільш поширеними є пільги на: проїзд у міському пасажирському і приміському транспорті, оплату житлово-комунальних послуг.
Право на пільговий проїзд у міському пасажирському і приміському транспорті має майже 30, а в міжміському — 12,9 відсотка населення. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг встановлено для 21,5 відсотка населення (це право поширено на членів сім’ї пільговика).
На підставі аналізу співвідношення кількості законодавчо існуючих пільг до обсягу їх фактичного надання отримали результат, який свідчить, що реально пільгами користуються менше 50 відсотків загальної кількості пільговиків.
Необхідність фінансового забезпечення пільг працівникам бюджетної сфери, які мають на них право, зумовила застосування критерію прожиткового мінімуму при наданні пільг.
Розмір наданих працівникам бюджетної сфери пільг у грошовому еквіваленті разом з їх грошовим доходом обмежується величиною прожиткового мінімуму, встановленою для працездатних осіб, і не повинен її перевищувати.
Проте застосування критерію прожиткового мінімуму при наданні пільг громадянам за соціальною ознакою зумовлює значні витрати з державного бюджету, оскільки життєвий рівень забезпеченості ветеранів війни, ветеранів праці та інших пільговиків є досить низьким, так як основним джерелом надходження коштів є пенсійне забезпечення. Це спонукає до пошуку інших варіантів вирішення фінансового забезпечення пільг з урахуванням фінансових можливостей держави.
Упорядкування надання пільг, налагодження чіткого обліку пільговиків, запровадження системного надання пільг та визначення реальних розмірів бюджетних витрат, що спрямовуються на забезпечення соціального захисту громадян — напрями, за якими проводитиметься робота у сфері соціального захисту населення.
Спрощення процедури отримання пільг, адресне надання пільг окремим категоріям громадян, а також облік реальних розмірів бюджетних витрат на фінансове забезпечення пільг потребує системного та категорійного підходу до форми надання пільг громадянам країни. Це дасть змогу впорядкувати видатки державного бюджету на забезпечення пільг окремим категоріям пільговиків за соціальною ознакою та забезпечити ефективність державного контролю за використанням бюджетних коштів.
Метою Концепції є формування цілісної системи соціального захисту населення, забезпечення адресного надання пільг окремим категоріям громадян, в тому числі у грошовій формі та реалізація конституційного права на державний соціальний захист осіб, які мають право на пільги.
Концепцією пропонується найбільш соціально виправданий варіант удосконалення системи соціального захисту громадян шляхом збереження надання пільг у безготівковій формі на базі ведення місцевими органами праці та соціального захисту населення персоніфікованого обліку громадян, які мають право на пільги, та поступового запровадження адресного надання пільг у грошовій формі (що передбачатиме посилення контролю за використанням бюджетних призначень на надання пільг з оплати проїзду в транспорті загального користування за карткою пільговика, та одночасне запровадження механізму надання інших видів пільг у грошовій формі за згодою осіб).
Це дасть змогу розробити і затвердити соціально та економічно обгрунтовані розрахункові норми споживання послуг за видами пільг на одну особу диференційовано по регіонах; впровадити уніфікований порядок обрахування пільг у грошовій формі на базі соціально-економічних норм споживання послуг; зменшити витрати на реалізацію соціальних програм за рахунок автоматизації складових процесів та всебічного контролю за наданням і використанням пільг. Йдеться також про запровадження персоніфікованого обліку громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою; поступовий перехід до адресного надання пільг у грошовій формі за згодою громадян, які мають право на пільги.
На основі Концепції передбачається:
створення інституційного механізму поступового переходу на надання пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі через запровадження картки пільговика;
удосконалення механізму розрахунків між органами праці та соціального захисту населення і надавачами послуг за фактично надані послуги за карткою пільговика;
проведення апробації механізму надання пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі з оплати житлово-комунальних, транспортних послуг, послуг зв’язку та інших;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо доцільності переходу на надання пільг у грошовій формі;
запровадження постійного моніторингу надання пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі;
розроблення соціально та економічно обгрунтованих розрахункових норм споживання послуг за видами пільг на одну особу диференційовано по регіонах;
підготовка пропозицій про внесення змін до відповідних законодавчих актів та розроблення законопроекту про надання пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі.
Впровадження Концепції сприятиме здійсненню системного надання пільг громадянам у грошовій формі та розробленню необхідних нормативно-правових і соціальних засад для такого переходу.
Управління праці та соціального захисту населення Луцького міськвиконкому просить надсилати пропозиції, зауваження з приводу Концепції вдосконалення системи пільг.