ПРЕД’ЯВІТЬ ПОСВІДЧЕННЯ! - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 28.41 € 32.34

ПРЕД’ЯВІТЬ ПОСВІДЧЕННЯ!

Місцеві податки і збори відповідно до ст. 143 Конституції України встановлюють територіальні громади сіл, селищ, міст безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. До місцевих податків відноситься ринковий збір.

треба знати
Місцеві податки і збори відповідно до ст. 143 Конституції України встановлюють територіальні громади сіл, селищ, міст безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. До місцевих податків відноситься ринковий збір.
Ринковий збір - це плата за право займати місце для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомобілів, візків, мотоциклів, ручних візків тощо. Платниками ринкового збору є юридичні особи всіх форм власності, їх філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, він сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку.
Продавець, що торгує на ринку, повинен мати при собі документи про сплату ринкового збору та послуг ринку; належним чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують якість і безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних плодів - копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю; висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження.
У разі використання торговельного місця на умовах оренди у продавця має бути копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди із суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем).
Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред’явити зазначені документи.
З метою впорядкування та встановлення єдиного підходу до відбору, планування і підготовки до проведення контрольних перевірок органами державної податкової служби ринків, повноти та своєчасності справляння ринкового збору наказом ДПА України від 10.11.2004 р. № 636 затверджено зразок форми Посвідчення на право проведення контрольних перевірок ринків органами державної податкової служби, зразок форми Акта (довідки) про результати контрольної перевірки повноти та своєчасності справляння ринкового збору ринком та зразок форми Акта про результати контрольної перевірки платника ринкового збору, а також органам державної податкової служби доручено оформляти посвідчення та результати перевірок відповідно до затверджених зразків форм.
Право на проведення контрольної перевірки ринку надається на підставі посвідчення, яке оформляється на бланку податкового органу, завіряється гербовою печаткою і підписується керівником податкового органу або особою, яка виконує його обов’язки. Посвідчення на перевірку видається окремо на кожного працівника, який бере участь у перевірці. У посвідченні в обов’язковому порядку вказуються підстави для проведення перевірки та дата її проведення.
Продовження терміну проведення перевірки, зазначеного в посвідченні, здійснюється лише за дозволом керівника податкового органу (особи, яка виконує його обов’язки) згідно зі службовою запискою керівника структурного підрозділу, який очолює перевірку.
У разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки торговців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, або виявлення у торговців неналежним чином оформлених з вини адміністрації ринку касових чеків перевіряючими складається відповідний акт.
Відділ громадських зв’язків Луцької ОДПІ.