Не лише ЗНАННЯ, а й УМІННЯ, щоб стати успішним фахівцем - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 28.20 € 33.20
Не лише ЗНАННЯ, а й УМІННЯ, щоб стати успішним фахівцем

Студентам факультету викладачі допомагають зростати інтелектуально та творчо.

Фото eenu.edu.

Не лише ЗНАННЯ, а й УМІННЯ, щоб стати успішним фахівцем

Такий девіз ​факультету психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стиль і темп життя сучасного суспільства, потік різнобічної інформації, безліч конфліктогенних ситуацій зумовлюють потребу у фахівцях, здатних побачити потенціал кожної особистості та примножити його. Сьогодні, щоб стати успішним, недостатньо здобути міцні професійні знання. Потрібно опанувати вміння гармонійно взаємодіяти з собою та іншими людьми, зі світом загалом, діяти усвідомлено, цілеспрямовано і відповідально, здобути навички спілкування і вибудовування стосунків, розуміти власні мотиви поведінки та інших людей, грамотно поводитися в конфліктних ситуаціях, вміти відпочивати і відновлювати свої сили тощо

 

Cучасній людині вкрай необхідно зрозуміти себе, мотиви своєї поведінки, сильні і слабкі вияви кожної особистості, знати прийоми ефективної психологічної само– і взаємодопомоги. Врешті здобути відповідні психологічні вміння. Цими знаннями і вміннями ви зможете оволодіти на факультеті психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Чому варто обрати «Психологію» чи «Соціологію» саме у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки:

1. Досвід. Університет Лесі Українки має тривалий досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі психології та соціології. Факультет психології та соціології заснований у серпні 2001 року, однак його передісторія розпочинається з 1989–го, коли було здійснено перший набір спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». Сьогодні тут готують фахівців на трьох рівнях освіти: на першому (бакалаврському) рівні за такими освітньо–професійними програмами: «Психологія» та «Практична психологія», «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління», «Соціологія»; на другому (магістерському) рівні за трьома освітньо–професійними програмами — ​«Психологія», «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)» та «Соціологія»; на третьому (освітньо–науковому) рівні — ​за освітньо–науковою програмою «Психологія». Факультет підтримує систему «перехресного вступу» і здійснює прийом заяв для здобуття вищої освіти за ступенем магістра у тих, хто отримав диплом бакалавра чи спеціаліста за відповідною спеціальністю чи за будь–якою іншою.

2. Висококваліфікована команда викладачів. Головне завдання факультету — ​надати можливість здобути якісні знання студентам, допомогти сформувати практичні навички, готуючи компетентних, конкурентоспроможних фахівців. Якісний рівень навчального процесу забезпечує професорсько–викладацький склад: 37 досвідчених викладачів, з яких: 4 — ​доктори наук, професори; 33 — ​кандидати наук, доценти.

Діяльність факультету психології та соціології ґрунтується на добрих традиціях, закладених видатними вченими та викладачами, які разом з організацією підготовки фахівців за спеціальностями 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» активно налагоджують академічні, наукові зв’язки, реалізують прикладні та фундаментальні дослідження, довготривалі соціальні проєкти з колегами вищих навчальних закладів України та закордоння, виконують грантові програми тощо.

3. Сучасність підготовки фахівців. Навчальні програми збалансовано поєднують теорію та практику, максимально наближені до реальних вимог та умов майбутньої праці. Студенти здобувають ґрунтовні теоретичні знання та практичні компетентності. Мають змогу розвивати власні ініціативи у сфері наукових досліджень, психологічного консультування та супроводу, психологічного просвітництва та тренінгу, психологічної діагностики. Професійний розвиток відпрацьовують безпосередньо на базах практики: у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни, Луцькому навчально–реабілітаційному центрі Луцької міської ради, Волинській обласній психіатричній лікарні, Луцькій міській дитячій поліклініці, у Клініці дружній до молоді, на базі комунального дошкільного навчального закладу (ясла–садок) комбінованого типу Луцької міської ради № 9, Луцького навчально–реабілітаційного центру, дошкільного навчального закладу № 21 з групами компенсуючого типу м. Луцька, Луцького центру професійно–технічної освіти та ін.

Навчальні програми збалансовано поєднують теорію та практику, максимально наближені до реальних вимог та умов майбутньої праці.

Студенти–магістри набувають практичний досвід у форматі супервізорської практики в Консультативному центрі психологічних послуг. А ще отримують можливість самостійно сформувати траєкторію навчання на сертифікованих курсах підвищення професійної компетентності. Приміром, за програмами «Арт–терапія як метод психологічної допомоги» (АК від 24.07.2015 р., протокол № 118, наказ МОН України від 28.07.2015 р. № 1707л.) (286 год.), «Клієнт–центрована психотерапія у роботі з дітьми та дорослими» (Ліцензія МОН № 145 від 01.08.2019 р.) (380 год.), «Арт–терапевтичні технології в роботі з дітьми», «Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу» (72 год.), сімейної психології «Щаслива сім’я» (72 год.), тренерської майстерності «Школа тренерської майстерності» (80 год.) тощо. Консультативний центр психологічних послуг є базою для проходження переддипломної практики та проведення наукових досліджень для магістерських робіт.

Навчальна програма побудована на етичних підходах та повазі до людської гідності. Студенти активно задіяні у науково–дослідну роботу, вивчаючи формування ключових компетентностей особистості в умовах інклюзивної освіти на базі НВК № 20 міста Луцька, долучаються до розробки програм і проведення психолого–педагогічних досліджень у контексті профілактики розмаїтих девіацій, проблем соціалізації та професійного самовизначення на базі Луцького навчально–реабілітаційного центру.

Навчання насичене комунікацією з провідними фахівцями та стажуванням. Надзвичайно цікаво побудовані лабораторні та практичні заняття у ЗОШ № 20 на базі лабораторії Баламетрики, отриманої внаслідок наукової співпраці з науковцями США. Студенти під супервізією викладачів супроводжують та проводять індивідуальні та групові заняття з дітьми звичайних та інклюзивних класів, перетворюючи здобуті знання на практичні навички та вміння.

На факультеті координують міждисциплінарну співпрацю, активно підвищуючи соціально–психологічні компетентності публічних службовців регіону у рамках Меморандуму про співпрацю з Волинським обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Практико–орієнтоване навчання передбачає те, що магістри факультету разом з викладачами надають платні послуги у Психологічному консультативному центрі.

4. Можливості наукового зростання, міжнародна діяльність. Викладачі факультету культивують та всіляко підтримують науково–дослідну роботу студентів. На факультеті діє Наукове товариство студентів та аспірантів. Студенти спільно з викладачами проводять наукові дослідження, готують публікації та беруть участь у наукових конференціях і семінарах, всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Майбутніх фахівців активно залучають до реалізації розмаїтих проєктів та програм у рамках міжнародної спів­праці із Державним університетом ім. Марії Кюрі–Склодовської (Польща), Вищою школою економіки та інновацій (Польща) та Брестським державним університетом імені О. С. Пушкіна (Білорусь), навчальним закладом «Українська Кирило–Мефодіївська школа» м.  Брага (Португалія) та ін. Це дає змогу краще зрозуміти можливості, які чекають на кожного випускника після завершення навчання, вибудувати чітке розуміння, як відшукати власні моделі та стратегії дієвого розв’язання соціальних проблем сьогодення.

5. Середовище. Студенти стають частиною спільноти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, зростають духовно та творчо. Інтенсивне навчання збагачене різноманітними формами, здатними примножити соціальний капітал. На факультеті функціонують органи студентського самоврядування: студентська профспілкова організація та студентська рада. Їх представники беруть дієву участь у засіданнях вченої ради факультету. Студентський актив ініціює, організовує та проводить різноманітні факультетські заходи: «Міс факультету», «Містер факультету», активності в рамках відзначення тижня факультету, Днів Лесі Українки, тижня першокурсника, Днів науки тощо. На факультеті діє психологічний кіноклуб, де у дружньому колі переглядають фільми на психологічну тематику та дискутують після перегляду.

Студентам допомагають зростати не лише інтелектуально, а й творчо розвивати комунікативні навички, реалізовуючи таким чином прагнення сформувати нове покоління висококваліфікованих фахівців, здатних працювати за найкращими та найвиваженішими світовими стандартами. Тож їх задіюють до адміністрування сторінок факультету у соціальних мережах, участі у прямих телевізійних та радійних ефірах, залучають до волонтерської роботи, проводячи благодійні ярмарки та майстер–класи. Наприклад, традиційними стали майстер–класи «Новорічна іграшка» та «Новорічне диво», приурочені до дня святого Миколая тощо.

6.Престижність обраної професії та затребуваність фахівців на ринку праці. Професії психолога та соціолога — ​це робота в системі «людина–людина», мистецтво спілкування, розуміння, підтримки та допомоги. Професії, безперечно, цікаві та творчі, актуальні та популярні.

Випускники факультету психології та соціології отримують широкі можливості для працевлаштування: психолог, експерт–психолог, психолог–консультант, психолог–науковий співробітник у закладах освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціальної допомоги населенню, юриспруденції, пенітенціарних установах, збройних силах, УМВС, кризових центрах, судовій системі, юридичних установах, а також у громадських і господарських організаціях, адміністративних органах, науково–дослідних та консалтингових організаціях; фахівець з мас–медіа та комунікацій з громадськістю (HR), експерт з організації та проведення маркетингових та рекламних кампаній, експерт аналітичних служб, консультант у політичних партіях, експерт з організації та проведення виборчих кампаній, консультант у структурах державної влади та місцевого самоврядування, інститутах вивчення громадської думки, медіа та аналітичних центрах і компаніях, урядових та неурядових організаціях дослідницького та консультативного сектору в галузях соціальних досліджень.

Позитивних, успішних, найкращих наших майбутніх студентів чекаємо на факультеті психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Запитуйте, дізнавайтесь детально про все, що зацікавило, у декана факультету. Контакти Тамари Дучимінської: 050 967 66 58, 096 948 54 95, duchiminska.tamara@eenu.edu.ua.