Початок твого особистого успіху — ​факультет хімії, екології та фармації Університету імені Лесі Українки - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 27.71 € 33.08
Початок твого особистого успіху — ​факультет хімії, екології та фармації Університету імені Лесі Українки

Кожен студент факультету має змогу доповнити інтенсивне навчання практичними навичками.

Фото eenu.edu.ua.

Початок твого особистого успіху — ​факультет хімії, екології та фармації Університету імені Лесі Українки

Увесь наш світ cкладається з хімічних елементів. Усе довкола: їжа, одяг, засоби гігієни, побутові предмети, фармацевтичні препарати. Зірки, планети і навіть ми. Хімія «живе» в людині, в її РНК та ДНК, у кожній її клітині. Хімія вибудовує ієрархію життя. Це всюдисуща наука! На факультеті хімії, екології та фармації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки знають усе про елементи хімічного конструктора світобудови. А ще за допомогою сучасних методик та інструментів навчають, як хімічними методами з цих елементарних деталей зібрати складніші конструкти. Це вміння визначає успішну кар’єру!

Розвиток хімічної науки та освіти на Волині розпочався саме тут. У 1993 році було створено хімічний факультет (нині — ​факультет хімії, екології та фармації). Так у Лесиному виші розпочалася підготовка студентів за спеціальністю «Хімія». Тепер факультет очікує своїх майбутніх студентів та зараховує на навчання за п’ятьма спеціальностями: 014 «Середня освіта (Хімія)», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 161 «Хімічні технології та інженерія» і 226 «Фармація, промислова фармація». Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за трьома освітніми рівнями: бакалаврський, магістерський та освітньо–науковий.

Головним завданням факультету було і залишається надання якісних знань студентам та підготовка висококваліфікованих фахівців. Якісний рівень навчального процесу забезпечує професорсько–викладацький склад: 2 доктори наук, 26 кандидатів наук. Факультет має потужну матеріально–технічну базу: для проведення занять, а також наукових досліджень функціонує 20 навчально–наукових лабораторій, комп’ютерний клас.

Студенти факультету хімії, екології та фармації можуть поєднувати навчання у Лесиному виші, водночас безкоштовно здобуваючи освіту в Університеті гуманітарно–природничому імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) за програмою «Подвійного диплома». Опановуючи спеціальність 102 «Хімія», можна здобути освітній ступінь бакалавра за спеціалізацією «Хімія ліків», а навчаючись на спеціальності 101 «Екологія», отримати змогу додатково опанувати освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Біотехнологія». Це суттєво розширює можливості успішного працевлаштування та професійного розвитку випускників Університету імені Лесі Українки.

«Програма «Подвійний диплом» — ​це прекрасна можливість удосконалити свої професійні вміння, відчути побут іншої країни, культурно розвиватись. Таке навчання допомагає розширити кругозір, урізноманітнити та раціонально організувати власний навчальний процес, сформувати навички комунікації в новому соціальному середовищі. Викладачі цікавляться і нашими думками щодо розв’язання певних проблем та завдань, а студенти польського вишу дуже дружньо налаштовані до студентів–іноземців, у всьому допомагають та дають поради щодо навчання. Під час перебування в Польщі було достатньо часу і для вивчення матеріалу, і для відпочинку та прогулянок», — ​діляться враженнями студентки 2 курсу Аліна Бондарук (яка навчається на спеціальності 102 «Хімія») та Анастасія Видерко (студентка спеціальності 101 «Екологія»).

Якісний рівень навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад: 2 доктори наук, 26 кандидатів наук. Факультет має потужну матеріально-технічну базу: для проведення занять, а також наукових досліджень функціонує 20 навчально-наукових лабораторій, комп’ютерний клас.

Щороку студентів факультету залучають до реалізації цікавих наукових проєктів. Тут діють ефективні наукові школи та осередки, зокрема професора Івана Олексеюка «Функціональні халькогенідні та галогенідні матеріали для нелінійної оптики, оптоелектроніки та електронної техніки». Тож упродовж усього навчання студенти виконують практичні дослідницькі завдання, цілеспрямовано віднаходять нові матеріали з наперед визначеними властивостями. Приміром, щоб дослідити властивості конкретних речовин, одержують їх у вигляді високоякісних монокристалів, стекол, плівок та композитних матеріалів. Наразі розробляються нові матеріали для детекторів іонізуючого випромінювання, оскільки на практиці їх використовують у полях підвищеної радіації, зокрема на територіях, забруднених унаслідок техногенних катастроф, у космічному просторі, медичній апаратурі. Вивчають і тетрарні сполуки та склоподібні матеріали, які мають широкий спектр складів, з цікавими оптичними властивостями, хімічною стійкістю. Це дає змогу використовувати їх у пристроях обчислювальної та лазерної техніки, для оптичного запису та збереження інформації, в нелінійній оптиці тощо. Ефективна реалізація цих проєктів цікава як студентам, так і роботодавцям.

А ще досліджують оптичні та електрохімічні сенсори для визначення біологічно активних та токсичних речовин; вивчають синтез нових гетероциклічних сполук та виявляють їх антимікробну і протизапальну активності. Цінність диплома факультету хімії, екології та фармації виявляється також у здатності випускників проводити прикладний ландшафтно–екологічний аналіз антропогенно змінених систем; екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині.

Викладачі та студенти факультету успішні в академічній сфері — ​їм належить першість в Університеті за кількістю статей у журналах, які входять до науковометричних баз Scopus та Web of Science та кількістю їх цитувань. Такі значні наукові здобутки є результатом плідної співпраці науковців факультету з дослідниками відомих закордонних наукових центрів: Ченстохови (Czestochowa University of Technology), Вроцлава (Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences), Дюбендорфа (Empa — ​Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) та багатьох інших.

Не менш змістовно і цікаво тут проводять дозвілля. Студенти активно задіяні у факультетські та загальноуніверситетські заходи. Це дає змогу вповні реалізувати творчий потенціал. Студенти залучені у волонтерський рух: факультет хімії, екології та фармації патронує «Рожищенський навчально–реабілітаційний центр для дітей із порушеннями опорно–рухового апарату». У світовій освітянській практиці волонтерський досвід засвідчує високі моральні принципи майбутнього фахівця.

Студенти залучені у волонтерський рух: факультет хімії, екології та фармації патронує «Рожищенський навчально–реабілітаційний центр для дітей із порушеннями опорно–рухового апарату».  

Кожен студент отримує змогу інтенсивно навчатися, збалансовано закласти міцний теоретичний фундамент і доповнити його якісними практичними навичками та здатністю до самостійної роботи. Випускники факультету працюють у провідних світових наукових установах та компаніях Швейцарії, Швеції, Словацької Республіки, Канади, Італії, Німеччини, а також у структурних підрозділах Національної академії наук України, підприємствах та закладах освіти. Багато випускників факультету обіймають керівні посади.

«Мені факультет дав поштовх до професійного розвитку та чудову основу для подальшого творення себе як хіміка. З кожною новою дисципліною приходили нові знання, які гармонійно доповнювали одні одних. А ще було цікаве студентське життя, насичене різноманітними заходами, посиденьками та життям у гуртожитку. Не менш важливим набутком, залишеним факультетом у спадок, є справжні друзі», — ​відповідає на запитання «Що особливого дав факультет особисто Вам?» кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України Марія Літвінчук (у 2010–2015 рр. — ​студентка факультету).

«Факультет допоміг особистісно розвиватися, розширити світогляд та дізнатися про безліч процесів, які оточують нас. Це місце було першим у житті, де я зустрів таку велику кількість професіоналів та фанатів своєї справи. Тут я отримав прикладні знання, які використовую не тільки в професійній діяльності. Що для мене хімічний факультет? Це місце та люди, які викликали бажання постійно щось дізнаватися, досліджувати та розвиватися», — ​поділився спогадами кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хіміко–фармацевтичних дисциплін, викладач хімії КЗВО «Рівненська медична академія» Ілля Лукащук (здобував освіту на факультеті протягом 2008–2013 рр.).

«Упродовж останніх 10 років харчова промисловість України переходить на європейську систему якості харчових продуктів НАССР. У зв’язку з цим затребуваними були і залишаються кваліфіковані хіміки–лаборанти та хімічні технологи. І дуже добре, що такі спеціальності є на факультеті хімії, екології та фармації, випускники яких мають можливість працевлаштуватись до нас на підприємство. Адже у свій час визначальним фактором мого працевлаштування на ТОВ «Дмитрук» був саме диплом хіміка», — ​розповідає керівник відділу якості ТОВ «Дмитрук» Сергій Омельчук (у 2008–2013 рр. — ​студент факультету).

Тож із впевненістю можна відповісти на найважливіше питання, яке цікавить абітурієнтів та їхніх батьків: «Так, після закінчення факультету випускники легко працевлаштовуються за фахом!»:

За хімічним напрямом — ​учителями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій; викладачами у вищих навчальних закладах; технологами, хіміками–технологами у лабораторіях державних та приватних підприємств і установ; науковими співробітниками та інженерами в науково–дослідних і виробничих лабораторіях. А ще отримують змогу продовжувати навчання в аспірантурі або у профільних установах України та світу.

Кожен студент отримує змогу інтенсивно навчатися, збалансовано закласти міцний теоретичний фундамент і доповнити його якісними практичними навичками та здатністю до самостійної роботи. 

За екологічним напрямом —екологами у промислових підприємствах та органах державної влади; інспекторами з охорони природи; інженерами з охорони природних екосистем у Національних природних парках та заповідниках. Навчатися в аспірантурі у профільних установах України та світу.

За фармацевтичним напрямом — ​фахівцями, професійна діяльність яких включає консультативно–комунікативні, організаційні, технологічні, контрольно–аналітичні, адміністративно–господарські (управлінські), дослідницькі функції, визначення безпечності, ефективності та економічності фармакотерапії, потреби в лікарських засобах та інших товарах аптечного асортименту, організацію їх постачання. Випускники забезпечують сучасну технологію розробки та виготовлення ліків за рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я. Покликані приймати, зберігати та реалізовувати лікарські засоби, здійснювати контроль за якістю ліків; фармацевтичну опіку. А ще вміють реалізовувати ефективні рекламно–інформаційні проєкти, навчені дотримуватися принципів фармацевтичної етики та деонтології. Мають змогу постійно підвищувати свій професійний рівень.

Факультет хімії, екології та фармації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки запрошує до навчання амбітних, допитливих та старанних!

Контакти декана Лариси Марушко: тел. +380956508793, [email protected]