Новації — в організації освітнього процесу - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 26.20 € 29.26
Новації — в організації освітнього процесу

2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Новації — в організації освітнього процесу

Структуру нового 2018/2019 навчального року

2018/2019 навчальний рік стартує разом із Новою українською школою, в основі реалізації якої:

- Концепція НУШ

- новий ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Наприкінці квітня 2018 року МОН скористалося своїми повноваженнями, визначеними статтею 64 Закону про освіту, — і затвердило Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти, замінивши Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

З нового навчального року — Типові освітні програми

Наказами від 24.04.2018 МОН затвердило Типові освітні програми:

 

 Ці документи окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації у школах єдиного комплексу освітніх компонентів.

Також Типові освітні програми визначають:

- загальний обсяг навчального навантаження

- орієнтовну тривалість вивчення окремих навчальних предметів

- можливі взаємозв’язки між навчальними предметами та послідовність їх вивчення

- очікувані результати навчання учнів

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості - освіти

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за тією чи тією Типовою освітньою програмою.

Усі Типові освітні програми розроблені на виконання Закону про освіту та відповідних Державних стандартів:

- початкової загальної освіти (постанова КМУ від 20.04.2011 № 462)

- базової та повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

- базової та повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

- базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 14.01.2004 № 24).

Усі Типові освітні програми

- для 2–4-х класів

- для 5–9-х класів

- для 10–11-х класів (Стандарт 2004 року)

- для 10–11-х класів (Стандарт 2011 року)

У навчальних планах — реалізація освітніх галузей

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей.

У Типових освітніх програмах закладів І і ІІ ступенів, а також у Типовій освітній програмі закладів ІІІ ступеня за Держстандартом 2011 року окреслено навчальні плани, визначено 7 освітніх галузей:

- Мови і літератури

- Математика

Природознавство

- Суспільствознавство

- Здоров’я і фізична культура

- Технології Мистецтво.

У Типовій освітній програмі закладів ІІІ ступеня за Держстандартом 2004 року «Мистецтво» представлене освітньою галуззю «Естетична культура».

Логічна послідовність вивчення предметів розкрита у відповідних навчальних програмах.

Навчальне навантаження 2018/2019 навчального року

На основі Типових освітніх програми закладів І-ІІІ ступенів пропонуємо зведену таблицю загального обсягу навчального навантаження.

Таблиця навчального навантаження на навчальний рік

 

 Детальний розподіл навчального навантаження міститься у навчальних планах ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Аби запобігати перевантаженню учнів, необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу — художніх, музичних, спортивних школах тощо. Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можна враховувати результати їх навчання з відповідних предметів — музика, фізична культура тощо — у позашкільних закладах.

Форми організації освітнього процесу

 

 При вивченні окремих предметів форми організації освітнього процесу можна уточнювати, дотримуючись вимог відповідних Держстандартів.

Зауважте! Форми і методи навчання вчитель обирає самостійно.

Освітні програми з 2018/2019 навчального року Освітня програма — це єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Вона містить:

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою

- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання.

Навчальні плани на навчальний рік складали за Типовими навчальними планами, та оскільки з 2018/2019 н. р. застосовні Типові освітні програми, то й ЗЗСО працюватимуть за власними освітніми програмами.

5 фактів про освітню програму:

її схвалює педагогічна рада та затверджує директор закладу

освітні програми, сформовані на основі Типових освітніх програм, заклад освіти не має затверджувати у центральних органах забезпечення якості освіти

освітня програма за рішенням закладу може містити, окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами

освітню програму закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, слід оприлюднити на сайті закладу

освітня програма є основою навчального плану, який складає та затверджує заклад освіти

Зауважте! З 2018/2019 навчального року в дію увійдуть освітні програми початкової і базової школи.

Джерело: ukr.life