Медико-біологічний факультет волинського вишу – ваше майбутнє! - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 28.50 € 34.15
Медико-біологічний факультет волинського вишу – ваше майбутнє!

Студенти факультету мають хороші умови для навчання, оновлену матеріальну базу.

Фото eenu.edu.

Медико-біологічний факультет волинського вишу – ваше майбутнє!

У ХХІ столітті пріоритети в науці поступово зміщуються на користь учень про живі організми та системи. Одне з них — біологія, система наук, яка вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого від молекули до біосфери. Біологія — найдавніша з наук та найбільш диференційована галузь природознавства. Саме вона безпосередньо причетна до розв’язання найважливіших проблем людства: продовольчого потенціалу, екології існування людини та її здоров’я, використання біотехнологій для вирішення технічних питань. Здобуття освіти у галузі біології потребує постійного оновлення та вдосконалення освітніх програм, врахування світового досвіду та потреб ринку праці

Один із найбільш динамічних університетів нашої України, який є лідером у північно–західному її регіоні, – це Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Сучасний заклад, який поєднує найновіші тренди науки й освіти, університет водночас є найстаршим навчальним закладом Волині. Структурно він еволюціонував від Луцького вчительського інституту до інноваційного університету.

Луцький вчительський інститут, створений у квітні 1940 року, був першим вищим навчальним закладом Волинської області. Розпочавши підготовку вчителів для шкіл з неповною середньою освітою, він одразу став центром наукового, культурного та громадського життя Волині. Тоді функціонували лише три відділення, серед яких було і природничо–географічне. Першим керівником установи став кандидат біологічних наук Іван Тарасович Сокур. Він очолив одну з перших кафедр – зоології. Через Другу світову війну розвиток перервався. Природничо–географічний факультет відновив свою роботу в 1975 році. Надалі він став основою для біологічного факультету.

 

 Сьогодні навчальний процес тут забезпечують чотири кафедри — фізіології людини і тварин, зоології, ботаніки та методики викладання природничих наук та лісового і садово–паркового господарства. У 2019 році ліцензовано спеціальність 222 Медицина, відповідно біологічний факультет перейменовано на медико–біологічний. Наразі створюються додаткові кафедри та лабораторії медичного профілю, які вже у вересні забезпечать викладання дисциплін першому набору студентів за спеціальністю «Медицина».

На факультеті працює висококваліфікований професорсько–викладацький склад. Серед 39 штатних науково–педагогічних працівників 37 мають наукові ступені та вчені звання: 9 докторів та 28 кандидатів наук. Функціонує 13 наукових, науково–виробничих та навчально–наукових лабораторій: лабораторія вікової нейрофізіології; медико–біологічного моніторингу та громадського здоров’я; гістології та морфогенезу; фауни і систематики безхребетних тварин біоценозів Західного Полісся; гербарна лабораторія; біотехнології; мікробіології; електронної мікроскопії. В усіх цих лабораторіях студенти навчаються та проводять наукові дослідження. На кожній кафедрі функціонують наукові проблемні групи, в яких студенти під керівництвом науковців факультету розв’язують наукові проблеми, розробляють проєкти, публікують власні розвідки.

Попит на таких фахівців у регіоні високий, тож випускники успішно працевлаштовуються.

Велику увагу на факультеті приділяють польовим практикам. Навчальна комплексна практика студентів є невід’ємною складовою освітньо–професійної програми підготовки фахівців і спрямована на закріплення теоретичних знань, набуття й удосконалення практичних навичок та умінь. У рамках навчальних комплексних практик студенти 1 і 2–го курсів медико–біологічного факультету (освітніх програм «Біологія», «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини») досліджують рослинний і тваринний світ Луцька, зокрема його парків та скверів, ботанічного заказника «Воротнів», Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», Шацького національного природного парку. Під час таких навчальних мандрівок студенти багато дізнаються про місцеву флору та фауну, отримують навички польової ботанічної та зоологічної роботи, ознайомлюються з прийомами камеральної обробки зібраного матеріалу, формування гербарію, колекцій безхребетних тварин.

Студенти та викладачі беруть участь в академічних та культурних програмах Erasmus+, DAAD Stipendium; Fulbright Scholar, Work and Travel. А ще на факультеті є можливість навчатись за програмою подвійного диплому в Університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва). Програма «Подвійний диплом» — це спільні освітні програми Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та закордонних університетів, які відкривають можливість усім охочим студентам одночасно навчатись за інтегрованими навчальними програмами та отримати два дипломи — українського та європейського університетів. Крім того, програма передбачає під час практики набуття досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, підприємствах європейських країн, дає змогу підвищити рівень володіння іноземними мовами, ознайомитись з культурою та традиціями країн Євросоюзу.

 Ось що думають про навчання на медико–біологічному факультеті його студенти та випускники.

Дарина Шкабура, магістрантка, навчалась за програмою «Подвійний диплом» в Університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) «Одним із найцікавіших періодів навчання, на мою думку, була участь у різноманітних практиках. Наприкінці першого та другого курсів студенти нашого факультету традиційно проводять польові дослідження на базі практик «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, яка розташована на березі мальовничого озера Світязь. Ходимо на екскурсії, збираємо необхідний матеріал для гербаріїв та колекцій різних видів рослин або тварин, дізнаємось багато нового від викладачів і просто цікаво проводимо час. Це найкращі спогади.

Свій четвертий рік навчання я провела за кордоном, адже саме тоді наш університет підписав угоду з університетом Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) про можливість отримання подвійного диплому. Я добре навчалась, володіла англійською, тож для мене це був шанс навчатись за цією програмою. Отримавши диплом бакалавра в українському та литовському університетах, вступила в магістратуру до нашого університету за спеціальністю «Біологія» та паралельно в університет Вітовта Великого за спеціальністю «Молекулярна біологія та Біотехнологія». У Литві подалась на конкурс і тепер отримую Державну Литовську стипендію. Після закінчення першого року магістратури я проходила практику в науковому центрі «CCMAR — Center of Marine Sciences» у Португалії, який локалізований на узбережжі Атлантичного океану у місті Фаро».

Марія Карабан, студентка 4 курсу: «Обов’язковим етапом навчання є перевірка вмінь студентів використовувати теоретичні знання у практичній діяльності. Для цього на лабораторних заняттях робимо маніпуляції з препаратами під мікроскопом, порівнюємо анатомічні особливості різних біологічних об’єктів за допомогою препарування. Проводимо досліди, вивчаємо вплив на їх перебіг, аналізуємо результати та знаходимо для них логічні наукові пояснення. І це — лише невелика частка практичного навчання».

Олена Федонюк, випускниця, науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту: «Я вдячна факультету біології (тепер уже — медико–біологічному) за допомогу та підтримку, починаючи ще зі шкільних років, за підготовку до біологічних олімпіад. Студентам раджу вивчати іноземну мову та пробувати подаватися на програми обміну та стажувань, вчитися писати есе та резюме, перечитувати і переписувати їх. Ретельно ставитися до навчання, адже під час вступу у виші за кордоном отримані оцінки дуже важливі, а наші дипломи повністю прирівнюються до американських юридичними службами США».

Богдан Андрійчук, студент юридичного та медико–біологічного факультету: «Ще у бакалавраті мене зацікавила сфера правового регулювання діяльності закладів медичного спрямування. На початку я був задіяний у декількох громадських проєктах, прослухав відкриті лекції, брав участь у конференціях. Згодом почав займатися волонтерством в Молодіжному центрі Волині, Фундації регіональних ініціатив та Youth сфері, самостійно організовував проєкти у галузях, що пропагували здоровий спосіб життя та необхідність профілактики захворювань.

Вступив в магістратуру на дві спеціальності. Отримав можливість детальніше поглибити свої знання як із юриспруденції, так і з біології. Зокрема, зміг приділити більше часу вивченню правових аспектів становлення клітинної трансплантації в Україні та у світі — це стало основою однієї з моїх магістерських робіт.

Водночас перевагами навчання на медико–біологічному є сформоване розуміння особливостей біологічних та терапевтичних процесів із практичного боку, можливість лабораторних досліджень, відвідування медичних установ на виробничих практиках».

На медико–біологічному факультеті потужно та динамічно розвивається спеціальність «Біологія» з двома освітніми програмами «Біологія та Лабораторна діагностика». Створені хороші умови для навчання, оновлена матеріальна база, підібраний кваліфікований персонал, сформовані наукові школи й традиції. А найцінніше — чудові перспективи працевлаштування. Попит на таких фахівців у регіоні високий, тож випускники успішно працевлаштовуються за фахом у найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного профілю, різних типах лабораторій (медичних, екологічних, сільськогосподарських), на митницях у системі карантинних служб, у санаторно–курортних закладах, санітарно–епідеміологічних закладах, діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного контролю, ботанічних садах, зоопарках, розсадниках, ландшафтних центрах, в лабораторіях контролю якості продукції на підприємствах харчової промисловості тощо.

Щоб вступити на спеціальність 091 Біологія (освітні програми «Біологія» та «Лабораторна діагностика»), необхідні сертифікати ЗНО з таких предметів: 1) українська мова та література, 2) біологія, 3) хімія або математика, або іноземна мова.

Сьогодні зростає суспільна потреба виховати громадянина, який на базі здобутих біологічних знань розумітиме важливість збереження живої природи, її цінність. Важлива місія факультету — готувати вчителів за спеціальністю 014 Середня освіта (освітня програма «Біологія, природознавство, здоров’я людини»). Щоб навчатись тут, потрібно скласти ЗНО з: 1) української мови та літератури; 2) біології; 3) хімії або математики. Щоб вступити на спеціальність 014 Середня освіта (освітню програму «Середня освіта. Природничі науки»), необхідні сертифікати ЗНО: 1) українська мова та література; 2) біологія; 3) хімія, географія або фізика.

Сьогодні людство потребує розв’язання важливих проблем. Викликає занепокоєння біорізноманіття окремих регіонів, стан лісових масивів тощо, зокрема й нашого регіону. Північ нашої України — багатий край лісів, які потребують постійного догляду. Тож медико–біологічний факультет пропонує випускникам шкіл опанувати актуальну спеціальність — 205 Лісове господарство (освітньої програми «Лісове господарство»). Дуже перспективна спеціальність щодо працевлаштування. Після завершення навчання випускники здобувають кваліфікацію фахівців та майстрів виробничих підрозділів у сільському, лісовому господарствах та природно–заповідній справі; наукових співробітників (агрономії, лісівництва, меліорації та природно–заповідної справи). Щоб стати студентом спеціальності, потрібно успішно скласти ЗНО з: 1) української мови та літератури; 2) математики; 3) біології чи хімії.

Найновішою спеціальністю на медико–біологічному факультеті є спеціальність 222 Медицина. Завершивши навчання по цій спеціальності, випускники отримають освітню кваліфікацію магістр медицини та професійну кваліфікацію лікар. Набір проводиться на базі повної загальної середньої освіти та на базі молодшого спеціаліста.

Щоб вступити на спеціальність «Медицина» на основі повної загальної середньої освіти залежно від виду конкурсної пропозиції, потрібні сертифікати ЗНО з таких предметів: 1) українська мова та література; 2) біологія або хімія; 3) математика, хімія або фізика. На базі молодшого спеціаліста потрібно скласти вступний іспит з предмета ЗНО українська мова та література та фаховий іспит із загальної медицини в університеті (термін навчання — 4 роки 10 місяців).

Навчання на факультеті допоможе усвідомити власні можливості, задіяти свої здібності, забезпечить здатність фахово вирішувати актуальні практичні завдання. Випускник факультету — це компетентна молода людина, здатна розвинути, примножити власний життєвий і життєтворчий потенціал. Створити такі умови для конструктивної самореалізації особистості є місією університету Лесі Українки. Медико–біологічний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки — це вдале місце для успішної реалізації себе в науці, навчанні, спільноті.

Якщо виникатимуть питання, телефонуйте декану медико–біологічного факультету Ярославу Степанюку: тел. +380501571414.