ТОВ «Фрукти Полісся» не боїться незручних запитань, бо працює прозоро - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 26.89 € 31.92
ТОВ «Фрукти Полісся» не боїться незручних запитань, бо працює прозоро

Фото із сайту propozitsiya.com.

ТОВ «Фрукти Полісся» не боїться незручних запитань, бо працює прозоро

ТОВ «Фрукти Полісся», далі по тексту Товариство, отримало запит від представників громадської організації і, враховуючи неодноразові спроби певних осіб поширити неправдиву інформацію про діяльність Товариства, з метою вчергове підтвердити законність, відкритість та прозорість своєї діяльності Товариство вирішило, в тому числі публічно, надати відповіді на поставлені запитання, щоб інформувати громадськість Волині про діяльність Товариства

Питання 1 — ​«Чому підприємство досі не отримало висновку з оцінки впливу на довкілля про будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення, в т. ч. системи поливу з насосною станцією (фертигаційний вузол), на орендованих землях ТОВ «Фрукти Полісся» у Ківерцівському районі Волинської області?»

Питання 2 — ​«Чому ви зробили цю водойму без висновку з ОВД?»

Товариство є зареєстрованою юридичною особою, сільськогосподарським суб’єктом господарювання та провадить діяльність згідно із зареєстрованими видами економічної діяльності (КВЕД 2010). Основним видом діяльності Товариства згідно із КВЕД 2010 є вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

Для здійснення сільськогосподарської діяльності із земель сільськогосподарського призначення Товариство взяло в оренду земельну ділянку площею 53,4417 га (рілля), що розташована у Луцькому (донедавна Ківерцівському) районі Волинської області, за межами населених пунктів Омельненської сільської ради.

На сьогодні Товариством фактично засаджено лохиною не всю земельну ділянку, а лише 13,99 га.

Згідно з договором оренди землі від 06.02.2018 р. Товариство має право зводити в установленому законодавством порядку будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження.

Маючи намір здійснення діяльності на територіях площею понад 20 га, Товариством було розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) та в грудні 2019 р. уповноваженому територіальному органу було подано повідомлення про планову діяльність.

За результатами проходження процедури оцінки впливу на довкілля в листопаді 2020 р. Товариство було поінформовано про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля щодо зазначеної планової діяльності.

В листопаді 2020 р. Товариством повторно було подано повідомлення про планову діяльність та розпочато процедуру ОВД, та на сьогоднішній день знаходимось на етапі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

Разом з тим варто зауважити, що сьогоднішня діяльність Товариства згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (надалі — ​Закон про ОВД) не потребує здійснення оцінки впливу на довкілля, оскільки Товариство не здійснює діяльності, яка б відносилась до першої чи другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з ч. 1 ст. 3 вказаного Закону.

Статтею 3 вказаного Закону визначається сфера застосування оцінки впливу на довкілля та ч. 1 зазначеної статті визначено: здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначена сфера застосування оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Тобто, законом чітко визначено, що обов’язковим є проведення ОВД тільки щодо тієї планової господарської діяльності, яка визначена в ч. 2 та 3 статті 3 Закону про ОВД, а не будь-якої іншої діяльності.

При цьому вказані пункти містять виключний перелік видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і передумовою провадження яких є обов’язкове проведення процедури ОВД і які не підлягають розширеному тлумаченню.

У ч. 2 та ч. 3 статті 3 Закону про ОВД визначено першу та другу категорію видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Як вбачається з ч. 2 статті 3 Закону про ОВД, серед видів діяльності першої категорії, під п. 7 передбачено розділ «Будівництво» і серед переліку об’єктів, будівництво яких попередньо потребує проведення процедури ОВД не значиться такого об’єкта, як акумулятивна водойма, або будівництво будь-яких об’єктів сільськогосподарського призначення. При цьому п. 9 та п. 11 ч. 2 ст. 3 Закону визначено необхідність проходження процедури ОВД лише для планової діяльності щодо:

забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або більше;

греблі, водосховища та інші об’єкти, призначені для утримання та постійного зберігання води, коли нові або додаткові об’єми затриманої води перевищують 10 мільйонів кубічних метрів.

Згідно з робочим проєктом «Будівництво акумулятивної водойми для краплинного зрошення за межами населеного пункту с. Омельне Ківерцівського району Волинської області» геометричний об’єм наповнення водою акумулятивної водойми становить ​7513,5 кубічних метрів, тому діяльність Товариства зі спорудження акумулятивної водойми не підпадає під сферу застосування ОВД та не потребує отримання висновку з ОВД.

Разом з тим частиною 3 статті 3 Закону про ОВД серед видів планової діяльності та об’єктів другої категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, під п. 2 передбачено розділ «Сільське господарство, лісівництво та водне господарство», який містить такий вид діяльності, як сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі зі зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.

Згідно з ч. 1 ст. 166 Земельного кодексу України, рекультивація порушених земель — ​це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

Рекультивація земельних ділянок здійснюється шляхом пошарового нанесення на малопродуктивні земельні ділянки або ділянки без ґрунтового покриву знятої ґрунтової маси, а в разі потреби — ​і материнської породи в порядку, який забезпечує найбільшу продуктивність рекультивованих земель.

Статтею 1 Закону України «Про меліорацію земель» визначено, що

  • меліорація земель — ​комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь;
  • меліоративні заходи — ​роботи, спрямовані на поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, поліпшення земель з несприятливим водним режимом та інженерно-геологічними умовами, проєктування, будівництво (реконструкція) і експлуатація меліоративних систем, включаючи наукове, організаційне та виробничо-технічне забезпечення цих робіт;
  • меліоровані землі — ​угіддя, на яких здійснено комплекс меліоративних заходів відповідно до затвердженої в установленому порядку проєктної документації;

Законодавчий аналіз наведених визначень вказує на те, що наше Товариство в межах своєї сільськогосподарської діяльності на сьогоднішній день провадить лише зрошення на території площею до 20 га та не здійснює роботи щодо сільськогосподарського освоєння, рекультивації та меліорації земель. Варто зауважити, що роботи із сільськогосподарського освоєння, рекультивації та меліорації земель проводяться тільки відповідно до затвердженої документації із землеустрою.

А тому планової діяльності та об’єктів другої категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, які визначені в ч. 3 статті 3 Закону про ОВД, підприємство також не здійснює.

Необхідно зауважити, що будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення, спорудження акумулятивної водойми та зрошення на території площею до 20 га відповідно до ч. 1 статті 3 Закону про ОВД не відноситься до планової господарської діяльності, яка визначена в ч. 2 та 3 статті 3 Закону про ОВД та яка обов’язково потребує здійснення оцінки впливу на довкілля.

« Товариство взяло в оренду земельну ділянку площею 53,4417 га (рілля), що розташована у Луцькому (донедавна Ківерцівському) районі Волинської області, за межами населених пунктів Омельненської сільської ради.»

Відтак на сьогодні господарська діяльність нашого Товариства не підпадає під жоден вид планової діяльності, які підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля.

Щодо питання 3 — ​«Коли на території підприємства облаштували акумулятивну водойму?»

До початку виконання будівельних робіт, у встановленому законодавством порядку Товариством було подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю (дата реєстрації — ​20.05.2020 р.).

Згідно із вказаним повідомленням про початок виконання будівельних робіт найменування будівництва згідно проєкту будівництва — ​нове будівництво будівлі охорони, навісу для с/г техніки, розвідувально-експлуатаційної свердловини, акумулятивної водойми, насосної станції (фертигаційний вузол) за межами населених пунктів Омельненської сільської ради (Тростянецька ОТГ) Ківерцівського району Волинської області.

Основна частина будівельних робіт була закінчена субпідрядником в липні-серпні 2020 р. Весь обсяг будівельних робіт Товариство планує завершити в 2021 р.

По закінченні будівельних робіт Товариством у встановленому законодавством порядку буде подано відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю на реєстрацію декларацію про готовність об’єкта, з наступною реєстрацією відповідних прав на об’єкти у встановленому законодавством порядку.

Щодо питання 4 — ​«Які її характеристики (площа, глибина)?»

Площа водного дзеркала водойми становить приблизно 3080 кв. м, мінімальна глибина 3,2 м, максимальна глибина в приямку 4,0 м, геометричний об’єм наповнення водою акумулятивної водойми становить 7513,5 кубічних метрів.

Щодо питання 5 — ​«Яким чином наповнюється ця водойма?»

Джерелом наповнення водойми слугує свердловина № 1, що знаходиться на земельній ділянці, кадастровий № 0721884300:02:000:1183.

Щодо питання 6 — ​«Коли почали зрошення лохини?»

Зрошення лохини Товариство розпочало в серпні 2020 р., після початку її висадки.

Щодо питання 7 — ​«Скільки свердловин є на території підприємства?»

На сьогоднішній день на земельній ділянці, кадастровий № 0721884300:02:000:1183, експлуатується дві свердловини.

Щодо питання 8 — ​«Чи відомо всім власникам підприємства, що ви побудували водойму і почали діяльність без відповідних дозвільних документів, а саме висновку з ОВД?»

Як уже було сказано вище, роботи зі спорудження акумулятивної водойми розпочалися після подачі у встановленому порядку повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю (дата реєстрації — ​20.05.2020 р.).

Всі види планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають проходженню процедури ОВД, поділені на першу і другу категорії. Перелік видів планованої діяльності та об’єктів першої категорії наведено у частині 2 статті, а другої категорії — ​у частині 3 статті 3 Закону про ОВД.

Ні в другій, ні в третій частинах статті 3 Закону про ОВД немає посилання на такий вид планованої діяльності, як «будівництво акумулятивної водойми».

Відтак діяльність підприємства зі спорудження акумулятивної водойми, як уже було сказано вище, згідно з вимогами Закону про ОВД не відноситься до першої та другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, визначених частиною другою та третьою статті 3 Закону про ОВД.

Щодо питання 9 — ​«Як підприємству вдалося отримати понад 5 мільйонів гривень державної дотації на підтримку ягідництва у 2020 році?»

Товариством належним чином були виконані всі умови, що передбачені «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (в редакції постанови КМУ № 883 від 23.09.2020), внаслідок чого у встановленому законодавством порядку отримало кошти в рамках фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

Варто зазначити, що згідно п. 3 Порядку отримувачем такої фінансової підтримки можуть бути суб’єкти господарювання — ​юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи — ​підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

Тобто, отримання відповідної допомоги доступно всім суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства та які підпадають під умови, наведені у цьому Порядку.

Відтак будь-який суб’єкт господарювання, що працює у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства, виконавши вимоги та умови Порядку, може отримати аналогічну компенсацію.

Підсумовуючи викладене, підкреслюємо, що свою діяльність Товариство провадить прозоро, відкрито для громадськості та виключно в правовому полі з дотриманням норм чинного законодавства, що регламентують вказану вище діяльність, а також з отриманням необхідних дозволів та погоджень у відповідних компетентних органах державної влади та місцевого самоврядування.

Дирекція ТОВ «ФРУКТИ ПОЛІССЯ».