У Сільці на Горохівщині визначатимуть вплив на довкілля місцевих підприємств - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 24.09 € 26.90
У Сільці на Горохівщині визначатимуть вплив на довкілля місцевих підприємств

Визначатимуть стратегічну екологічну оцінку у цьому селі.

Фото ukrop.party.

У Сільці на Горохівщині визначатимуть вплив на довкілля місцевих підприємств

Щоб не було забруднення водних ресурсів, накопичення відходів, забруднення ґрунтових вод від скидів

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ СІЛЬЦЕ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інформація про замовника СЕО:

45737, Волинська обл., Горохівський р–н, с. Журавники, вул. Загребельна, 2 

Журавниківська сільська рада Горохівського району Волинської області.

Вид та основні цілі документа державного планування (ДДП) та його звязок з іншими ДДП:

Документація державного планування — генеральний план території населеного пункту с. Сільце Горохівського району Волинської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Інформація про замовника СЕО: 45737, Волинська обл., Горохівський р–н, с. Журавники, вул. Загребельна, 2, Журавниківська сільська рада Горохівського району Волинської області.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в с. Сільце Горохівського району Волинської області. Завданням проєкту генерального плану населеного пункту є:

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямків використання територій;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного та іншого законодавства;

– обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

– забезпечення раціонального розселення та визначення напрямків сталого розвитку населеного пункту;

– визначення територій, що мають особливу, екологічну, рекреаційно–оздоровчу, наукову, естетичну, історико–культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їхнє планування, забудову та інше використання;

– розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

– розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування Волинської області, стратегії і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно–транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та обєктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Генеральним планом населеного пункту с. Сільце Горохівського району Волинської області передбачається розміщення сільськогосподарських підприємств та виробництв VI та V класу санітарної класифікації.

Заплановані об’єкти відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Процедуру оцінки впливу на довкілля здійснити у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоровя населення — забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням на все населення, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів, забруднення ґрунтових вод від скидів сільськогосподарських підприємств;

б) для територій з природоохоронним статусом —  відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоровя населення — відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критеріїщо використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд із бурінням нових свердловин, прокладка мереж водопостачання по всій території населеного пункту, улаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, відведення поверхневого стоку з територій населених пунктів у пониженні ділянки рельєфу з попереднім очищенням на пісколовках для затримання нерозчинних домішок, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ–Н Б Б.1.1–10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їхнього подання:

Журавниківська сільська рада Горохівського району Волинської області. 45737, Волинська обл., Горохівський р–н, с. Журавники, вул. Загребельна, 2.