Творити світ зі слів: про факультет філології та журналістики в Університеті Лесі Українки - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 28.17 € 33.35
Творити світ зі слів: про факультет філології та журналістики в Університеті Лесі Українки

Спільнота філологів має багато гарних традицій, які дають змогу студентам реалізувати свій потенціал.

Фото eenu.edu.

Творити світ зі слів: про факультет філології та журналістики в Університеті Лесі Українки

Напевно, немає професій, де не знадобилося б мистецтво слова. Але у сфері філології та журналістики — ​це, так би мовити, головний робочий інструмент. Про вагу і силу слова філологи та журналісти знають найбільше: філолог професійно вивчає мову, словесність, текст як продукт мови з різних точок зору, основна ж функція журналіста — ​швидко та якісно створювати актуальні тексти, інформувати суспільство. Тож не випадково обидві професії нині надзвичайно затребувані: вміння правильно і продуктивно володіти словом, грамотно і коректно висловлювати думки, переконливо доносити їх до широкого загалу, впевнено триматися на публіці — ​вміння, надзвичайно цінні в сучасному світі. Ці вміння (та багато інших!) можна здобути на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Що ми пропонуємо?

Насамперед, найбільш універсальний, класичний варіант філологічної освіти — ​спеціальності 035 Філологія («Українська мова та література. Світова література») та 014 Середня освіта («Українська мова і література»). Перша з них розрахована на тих, кого захоплює вивчення мови та літератури і які хочуть зробити це своєю професією. Друга — ​педагогічна, її мета — ​підготувати вчителя–філолога для школи. У професійній кваліфікації обох освітніх програм додатково зазначено відповідно «фахівець з англійської або польської мови» чи «вчитель англійської або польської мов». Другу мову (польську чи англійську) вступник обирає сам. Унікальність обох освітніх програм з україністики полягає в тому, що студент одночасно здобуває три (!) філологічні кваліфікації відповідно до таких складників: українська мова та література, зарубіжна література та польська або англійська мова, а це дає суттєві переваги під час працевлаштування.

Для тих, хто прагне вивчати польську мову (з огляду на географічне розташування регіону закономірно, що цей вибір має переваги), пропонуємо спеціальності 035 Філологія («Мова та література (польська)»). Переклад» та 014 Середня освіта («Мова і література (польська)»). Обов’язковою складовою підготовки таких фахівців є вивчення англійської мови (це друга мова спеціальності). Відповідно професійна кваліфікація — ​фахівець із польської мови і літератури, перекладу та англійської мови / вчитель польської та англійської мов. Для вступу на всі освітні програми знання польської мови не обов’язкове.

Для активних, амбітних та креативних, тих, які хочуть першими опинятися у вирі подій та тлумачити їх для широкого загалу, пропонуємо спеціальність 061 Журналістика. Особливість журналістської освітньої програми полягає в акценті на міжкультурній комунікації — ​обміні знаннями, ідеями, концептами між представниками різних національних культур. Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам, — ​журналіст, редактор, фахівець із комунікацій (зі знанням іноземної мови).

У нас можна здобути вищу освіту за рівнями і бакалавра, і магістра, до того ж факультет традиційно має найбільшу в університеті кількість державних місць і порівняно невисоку вартість навчання на платній формі.

Як відбувається навчання?

Навчальний процес на факультеті філології та журналістики — ​тісна творча взаємодія викладачів та студентів. Навчальні плани передбачають і теоретичну підготовку, і велику кількість практичних занять із професійної підготовки, на яких, окрім поглиблення та закріплення вузькофахових знань та навичок з історії та теорії мови, історії національних та світової літератур, теорії масової комунікації, основ журналістики й ін., студенти мають можливість розвивати так звані soft skills — ​«м’які», або, як їх ще називають, надпрофесійні навички (здатність до усного спілкування та написання текстів різних стилів, адаптивність, вміння працювати в команді тощо). Крім того, навчальні плани сформовані з урахуванням т. зв. індивідуальної освітньої траєкторії студента, тобто можливості самостійно вибирати 25% навчального часу на курси, які пропонуватимуть викладачі з усього університету.

Велику увагу на факультеті приділяють формуванню практичних навичок у роботі майбутніх фахівців. Цьому, окрім семінарських занять та кількох видів практик, сприяють різні формати зустрічей (майстер–класи, семінари, воркшопи) з відомими письменниками, журналістами, лінгвістами, літературознавцями, які діляться секретами власної професійної діяльності. Скажімо, 2020 року для студентів–журналістів було проведено серію воркшопів, які організували авторитетні та успішні випускники спеціальності. Часті гості — ​відомі українські письменники, які презентують власну творчість і дають можливість філологам–початківцям безпосередньо спілкуватися з творцями сучасної літератури. Звичні для студентів відділення полоністики цикли лекцій професорів із Республіки Польща та знаних українських полоністів. Студенти цього відділення (як, урешті, й інших) мають багато можливостей для стажування та участі в різних стипендіальних програмах, зокрема й міжнародних, можуть навчатися на нашому факультеті і, скажімо, паралельно семестр чи два провести в класичному польському університеті, наприклад, в Університеті Марії Кюрі–Склодовської у Любліні чи в Університеті Яна Длуґоша в Ченстохові.

Факультет традиційно має найбільшу в університеті кількість державних місць і порівняно невисоку вартість навчання на платній формі.

Важлива складова навчання — ​наукова діяльність студентів, які досліджують мовні, літературні та журналістські явища, беруть участь і перемагають у всеукраїнських і міжнародних мовно–літературних конкурсах та конкурсах наукових робіт, публікують свої напрацювання у молодіжному науковому виданні факультету «Scripta manent». Своєрідним майданчиком, де студенти шліфують фахові вміння та навички, є факультетський сайт «Нівроку». Навчальні практики (залежно від обраного фаху) проходять в редакціях ЗМІ, у видавництвах, у закладах середньої освіти та ін.

Загалом високі академічні традиції з поєднанням демократичної, товариської атмосфери в спілкуванні викладачів та студентів, дух пошуку та конструктивного наукового діалогу, де викладач — ​радше наставник, старший друг, який, підказує і скеровує, — ​та основа, що дає можливість студентам досягти високої якості знань та умінь в обраній галузі.

 

 

Хто навчає?

Сьогодні факультет філології та журналістики — ​це академічна спільнота, яка має висококваліфікований професорсько–викладацький склад та поважні академічні традиції. Серед 63 штатних науково–педагогічних працівників 60 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 кафедрах факультету працюють 16 докторів та 44 кандидати наук, які здійснюють активну науково–дослідну роботу, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, активно співпрацюють з ученими інших міст та країн, займаються проєктною діяльністю.

Які умови для навчання та відпочинку?

Факультет філології та журналістики розміщений у затишному сучасному навчальному корпусі з великою бібліотекою, кафе, навчальною телерадіостудією, студентським творчим простором — ​своєрідною візитівкою нашого корпусу та цілого університету, де студенти залюбки відпочивають на перервах або проводять різні позааудиторні заходи. Гості факультету, зауважуючи оригінальність корпусу, часто називають його Гоґвортсом — ​за аналогією зі школою чарівництва з романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». Також до послуг іногородніх студентів факультету гуртожиток, який знаходиться біля Луцького автовокзалу.

На факультеті багато гарних традицій, які дають можливість студентам і поза навчальним процесом максимально реалізувати свій творчий потенціал: лінгвістичні та журналістські турніри, літературні дискусії, круглі столи, урочисті академії до ювілеїв письменників, конкурси читців поезії, літературно–мистецькі композиції, день першокурсника, Андріївські вечорниці, зустрічі з письменниками, конкурси творчих робіт та ін. Такі заходи зазвичай ініціює та організовує студентський актив факультету філології та журналістики, який загалом відіграє велику роль у його житті. Також діє «Літературна кав’ярня», де поети–початківці презентують свою творчість, отримують доброзичливі поради від фахівців.

 

 Які перспективи після завершення навчання?

Одна з головних сфер зайнятості для філолога — ​вчительська, викладацька чи наукова діяльність. Але думка, що робота філолога обмежується тільки цими сферами, канула в Лету. Сьогодні разом із розвитком інтернет–технологій уміння людей, здатних професійно створювати тексти, стають більш затребуваними.

Оскільки факультет має гарний досвід підготовки журналістів, редакторів, то головне місце роботи студентів–журналістів — ​засоби масової інформації (теле– та радіо–, газетно–журнальна, інтернет–журналістика), пресцентри, аналітичні й експертні, культурно–мистецькі центри, видавництва тощо. Варто зазначити, що більшість студентів–журналістів доволі рано, ще на молодших курсах, починає поєднувати навчання та роботу в ЗМІ, на практиці випробовуючи теоретичні положення та здобуваючи важливий для журналіста особистий професійний досвід. Важливо те, що гнучкість навчального процесу дозволяє поєднувати такі види діяльності.

Загалом можливостей працевлаштуватись для тих, хто добре володіє словом, хто знає його силу і вплив на аудиторію, хто вміє творити світ зі слів, є ще більше, і вони в інформаційну епоху лише розширюються. Освіта, здобута на факультеті, відкриває щирокі перспективи і в медіа сфері, і у видавничому чи рекламному бізнесі. Багато вакансій з’являється для охочих працювати на посадах редактора сайту, контент–менеджера (фахівці, які відповідають за інформаційне наповнення сайту), координатора освітніх онлайн–платформ. Сфера медіа сьогодні відкриває чимало пропозицій для сценаристів, копірайтерів, рерайтерів. Професійні обов’язки представників цих професій — ​генерування ідей, написання сценаріїв та промов, вітальних листів, створення слоганів або просто якісне міксування текстів. Ще одна особливо затребувана сфера, де можуть зреалізуватися випускники, — ​професія SEO–копірайтера. Оскільки навчаємо молодих людей добре працювати з текстами, то їх охоче беруть на посаду, де треба редагувати повідомлення сайту так, щоб вони були помітні для пошукових систем і просунулися якомога вище за рейтингом. Наші випускники можуть реалізувати себе й у галузі книговидавництва, працюючи літературними редакторами та коректорами. Це робота, яка вимагає доброго знання граматики і стилістики, вміння гнучко працювати з текстами. Наші випускники з добрим знанням іноземної мови затребувані в бюро перекладів, а також в адміністративній роботі з різними типами документів, можуть вести ефективну письмову комунікацію із зарубіжними колегами. Молоді люди мають необхідну підготовку й для того, щоб працювати на посадах офіс–менеджера чи секретаря–референта. А для тих, хто любить усамітнення та вільний розпорядок дня, є багато можливостей виконувати роботу віддалено, на умовах фрилансу.

Тож запрошуємо всіх залюблених у слово приєднатися до нашої великої філологічно–журналістської родини!

Коли виникатимуть питання — ​телефонуйте, пишіть. Контакти декана факультету філології та журналістики Лілії Лавринович: тел. 0502941627, 0977301777, ел. поштаlavrinovich.liliya@eenu.edu.ua.